Dansk Yachtskipper forening
Medlemmer
Brugsanvisning til hjemmesiden
 
Sidemenu

DYF, Randers. Dansk Yachtskipperforening

Generalforsamling 2017 Ballen

Bent og Co's hjemrejse fra Caribien

Vigtige datoer i år!

Køb af foreningsstander

Vedtægter

Hjælp til brug af hjemmesiden

VedtægterHer tilmelder man sig kursus i Yachtskipper

Elektriniske søkort

Geodatastyrelsen afholder et kursus i regi af Dansk Sejlunion om elektronisk søkort.

 

 

DYF, Randers

Dansk Yachtskipper Forening

Velkommen til Dansk Yachtskipper Forenings hjemmeside. Du er velkommen til at kigge dig omkring, men det fulde indblik i hjemmesiden får du først som medlem af foreningen. (Kontingentet er 200 kr./år)

Indmeldelse sker ved henvendelse til formanden Mogens Exner. (Se nederst på denne side)

Faste arrangementer i året er:

1) Ø-turen. Generalforsamlingen afholdes på denne tur og nye medlemmer præsenteres.

2) Julefrokosten, som er overdådig holdes i midten af december. Starter med spændende sejlerberetninger med flotte billeder. Herefter kammeratligt samvær og præsentation af de sidste nye løgnehistorier, der som regel har en eller anden grad af sandhed i sig.  Ingen specielle adgangskrav.

I begge tilfælde tilmelding til formanden Mogens Exner eller på www.dyf.dk/medlemmer 

I løbet af året arrangeres forskellige faglige kurser som elektronisk navigation, SRC-træning, knob og splejsning og mere sociale aktiviteter som f.eks. virksomhedsbesøg og match-race i Mini-10-meter. Forslag til arrangementer modtages gerne.

 

Vigtige datoer i nærmeste fremtid

Kun en huskeliste - nærmere beskrivelse af de enkelte arrangementer findes andet steds på siden, eller som direkte E-mail til medlemmer.

Forår Knob og splejsningRepetition og træning af VHF/SRC v/Sten  . 2018 - E-mail senere

Forår Knob, stik og splejsning v/ Mogens  11. marts 2018

Forår Elektronisk navigation v/ Mogens + Gert Lading 15. april 2018

09. juni 2018 Generalforsamling på Tunø.

16. sep. 2018. DYF-cup. Match race i Mini 12-metere i Randers. Se de flotte billeder fra sidste års spændende match

Efterår Yachtskipper af 3. grad v/ Steen

Motorpasning, duelighedsprøve. Både Mogens og Nathali er sat på sagen. Det bliver til efteråret. Der må påregnes et mindre prøvegebyr, men hold øje med hjemmesiden, hvis du mangler dette kursus. 

9. dec. 2018 Julefrokost for medlemmer og pårørende  Se billeder fra sidste julefrokost

Tur til JRCC (det tidligere SOK) i Århus. Ikke fastsat dato endnu.  Se mere 

Vi regner med snarest, at kunne præsentere Sørens jordomsejling med Bifrost i billedform, og snart derefter formodes han, at lave et skrift om turen, der fylder ud imellem billederne. Endvidere har vi planer om, at udæske ham råd omkring de praktiske ting omkring det, at komme afsted på en jordomsejling.

Generalforsamling 2017 i Ballen på Samsø,

 

Generalforsamling i Dansk Yachtskipper Forening (DYF) 

2017 afholdtes generalforsamling i Ballen Havn.

Som de øvrige år mødtes vi fredag - og de der havde langt natten til lørdag - til sejlersamvær. Om lørdagen var der et interessant program med bl.a. et navigations-løb, hvor to af bestyrelsen havde lavet finurlige spørgsmål, der udfordrede os passende med bl.a. dåsevæltning med abehånd - den absolut mindst søduelige blandt os vandt konkurrencen ;-)

Husk at det er nødvendigt at logge ind for at læse referatet.

DYF standeren

Nu kan de fås igen. Se designet øverst til højre på denne side. Et "must" for medlemmer.

Standeren bestilles ved at indbetale 110 kr. på DYF's konto nummer: 9233 4571652469 + E-mail til kasseren Kai Jensen  kai.jensen(at)direkte.org (Husk at anføre tydelig navn og adresse på indbetalingen, da den anvendes som addressat).

Standeren skal bæres over evt. klubflag, da DYF er en generel forening, men stadig i bagbords salling.

 

Kursussteder

Yachtskippereksamen
På en fritidsbåd med en skroglængde på 15 meter og derover (maksimalt 24 meter) skal der være en eller flere navigatører med sønæringsbevis. For at opnå sønæringsbevis som yachtskipper
.... Læs videre her

--------------------------

Vær indstillet på at bruge tid på det, for det er ikke "bare" "et kursus".
Det er praktisk, at køre flere sammen. Dels for at bevare en vis mødedisciplin men også til almindelig lektielæsning, og nogle at have nogle gode diskussioner med. Når man først er i gang, er "det næsten lige så sjovt som at sejle rigtigt", men man bliver ikke så våd, og man kommer hjem til tiden... 

Christian Borup, sekretær i DYF.


Redaktører af hjemmesiden

Vi modtager gerne kritik og forslag til forbedringer eller ændringer på hjemmesiden. Ved højreklik på "brevet" kan du "kopiere genvej", så du kan sende med din foretrukne mailbox.

Generel mail til foreningen, spørgsmål og ting, der ikke skal ordnes "nu og her" - op til 4 dages svartid:
Opens window for sending emailGenerel DYF-mail

Daglig redaktør:
Opens window for sending email Christian Bruun Borup, bestyrelsesmedlem. "

Formanden "Nørden"":
Opens window for sending emailMogens Exner.

 

 

Dansk Yachtskipper Forening er medlem af
foreningen DANMARKS MUSEUM FOR LYSTSEJLADS

Vi betaler årligt kontingent som forening og har dermed gratis adgang. Nathali ved hvordan man forholder sig, når man vil gratis ind på museet i Svendborg.

 

 

For medlemmer

Billedresultat for facebook link

Læs her de senest opdaterede sider

    Se stort vejrkort her

     

    H.O.211 Beregning
    Top top Copyright. Mogens Exner - 2004