Gode historier
Bøger anbefalet til en mørk aften.
Turbeskrivelser
Godt at vide om træ
Links
Gode praktiske råd og købssteder
 

Nogle spiser bliver vi nødt til at kunne definere, som sande yachtskippere. Det ville være en katastrofe ikke at kunne svare "ja" til, at man kender beskøjter eller rom-grog - ikke? Skal måske på menuen til næste generalforsamling?  

Christian Bruun Borup.

Opskrift på beskøjter

Beskøjter er hårdtbagte kiks, der kan holde sig næsten uendeligt. Man har eksempler på 50 år gamle beskøjter, der stadig kunne spises. Denne egenskab gjorde beskøjter velegnede til langfart, hvor man ikke kunne få frisk proviant særligt ofte.
Vi bringer her opskriften på beskøjter, så du kan prøve at bage dem hjemme.
  

1 kg Grahamsmel
Ca. 4 dl vand.
½ pakke gær opløst i vand
1 tsk. salt
Bland alle indredienser og ælt til dejen er let, luftig og ikke klæber.
Rul dejen ud og skær den i stykker på ca. 5X5cm. Bag beskøjterne i ca. 45 min. ved 180 grader.
Hvis du ønsker at opnå den samme konsistens som på skibene i gamle dage, bages beskøjterne to gange. I så fald bages de i 35 min. pr. gang. Beskøjterne bliver derved meget tørre og får en meget hård skorpe.
De bliver nemmere at spise, hvis man bløder dem op i for eksempel suppe eller en varm drik.
For voksne er det meget delikat at blande op i en dejlig varm romgrog, punch eller rødvinstoddy.

Skonroggen
-------------------------------------------------------------------------------------

Fra 1200-tallet indeholdt købstads-lovgivningen forordninger, der bl.a. vedrørte bagerfaget. Her var der bestemmelser om, at brødet skulle fremstilles af god kvalitet mel m.m. Fra 1500-tallet kendes brødtaksten, som oplyste vægten på brødet. Den blev reguleret efter den aktuelle kornpris to gange om året: Påske og Mikkelsdag (29. september) Simlen (veggen) – bagt af hvedemel – en luksusvare, dobbelt så dyr som skonroggen: brød bagt af sigtet rugmel. Skonroggen beskrives af Slesvigbageren i 1418 og så sent som hos Københavns Bagerlav i 1683. Det var brød, som var kendt i Danmark i ca. 300 år – og som i dag er helt glemt. Fremstilles dels som en cirkel med tre symmetriske anbragte cirkelfremspring, dels som en ligesidet trekant med cirkelfremspring på tre spidser. Cirklen tolkes som symbol for Evigheden – og den ligesidede trekant for Treenigheden.

1 kg rugsigtemel evt. almindeligt sigtemel
5 g gær
ca. ¾ liter tempereret vand
2 tsk. salt
2 tsk. persillefrø
2 tsk. dansk kommen

Gæren udrøres i ca. 4 dl. vand. Mel, salt og evt. urtefrø kommes i og dejen æltes. Vand tilsættes dejen, til den er blød og smidig. Dejen tildækkes og stilles til hævning et lunt sted 3 – 4 timer. Dejen æltes igennem og formes som trekantede skonroggen, 3 små boller sat sammen på spidserne á ca. 175 g (bagt ca. 155 g). Brødene tildækkes med et klæde, hæver på et lunt sted ca. 1 time. Pensles med koldt vand. Bages i en forvarmet ovn ved 250 grader, efter 5 min. skrues ned til 200 grader. Bages færdig i ca. 10 min. 

Pemmikan
-----------------------------------------

Pemmikan, (af cree pimihkan), konserveret kødblanding, oprindeligt anvendt blandt indianere i Nordamerika. Den fremstilles af tørret, fintmalet kød blandet med smeltet fedt og marv og tilsat bær eller anden frugtmasse, som giver produktet god smag og konsistens. Pemmikan er næringsrigt og langtidsholdbart og derfor velegnet til proviant på rejser.
Hvis man slår ordet op på Google kommer der næsten kun henvisninger til hundefoder, der specielt anvendes under agility og hundeudstillinger....!?

By Filip Tkaczyk Are you looking for some excellent pemmican recipes? Er du på udkig efter nogle gode Pemmikan opskrifter? Wait, what is this thing called pemmican and where did it come from? Hvad er denne ting kaldet Pemmikan, og hvor kom den fra?

For starters, pemmican is originally a Cree word for rendered fat. For startere, er Pemmikan oprindeligt en Cree ord for afsmeltet fedt. Pemmican is a food used by a variety of Native peoples for many generations, and was adopted by the fur traders in the 18th and 19th centuries. Pemmikan er en fødevare, der anvendes af en række indfødte folk i mange generationer, og blev kopieret af skindhandlere i det 18. og 19. århundrede. It likely originates from North America. Det vil sandsynligvis stamme fra Nordamerika. Native American scouts who spent a great deal of time on the go depended on having portable, high-energy, highly nutritious, and filling foods that would last for long periods of time. Indianske spejdere, der brugte megen tid på farten og de var afhængige af at have bærbart, høj energi, meget nærende, og fuldgode fødevarer, der ville holde i lange perioder af gangen. Often times pemmican was their food of choice. Ofte var Pemmikan deres mad valg.

This amazing stuff is a dried mixture of meat, berries and rendered fat (also called suet or tallow). Denne fantastiske ting er en tørret blanding af kød, bær og afsmeltede fedt (også kaldet talg). It is an invaluable survival food that when prepared properly using good pemmican recipes can last anywhere from several months to several years without refrigeration! Det er en uvurderlig overlevelses-mad. Når det er forarbejdet korrekt ved hjælp af gode Pemmikan opskrifter kan holdbarheden være alt fra flere måneder til flere år uden køling!

Pemmican is a great asset to have with you while exploring the wilderness even today. Pemmikan er et stort aktiv at have med dig, mens du udforsker ørkenen selv i dag. Though most classic pemmican recipes require the use of meat and fat, it is also possible to make it vegetarian as described below. Selvom de fleste klassiske Pemmikan opskrifter kræver anvendelse af kød og fedt, er det også muligt at gøre det vegetarisk som beskrevet nedenfor.

Here are some great pemmican recipes you can try out to make this amazing food. Her er nogle gode Pemmikan opskrifter du kan prøve. Try out the following 4 recipes and see which one you like best! Prøv de følgende 4 opskrifter og se hvilken en du bedst kan lide!

Fire Pemmikan Opskrifter (auto-oversat fra engelsk og derfor nogle "mærkelige" måleenheder og underlige oversættelser)


Recipe # 1 Opskrift # 1 
Ingredients: Ingredienser:

4 cups lean meat (deer, beef, carib4 kopper magert kød (rådyr, okse, rensdyr eller elg)
3 cups dried fruit 3 kopper tørret frugt
2 kopper afsmeltet fedt
Usaltede nødder og omkring 1 shot af honning

Instructions: Instruktioner: 
Meat should be as lean as possible and double ground from your butcher if you do not have you own meat grinder. Kød skal være så magert som muligt og fra din slagter, hvis du ikke har din egen kødhakkemaskine. Spread it out very thin on a cookie sheet and dry at 180 degrees F for at least 8 hours or until sinewy and crispy . Spred det ud meget tynd på et bagepapir og tør det ved 180 grader Fernheit i mindst 8 timer, eller indtil det er senet og sprødt. Pound the meat into a nearly powder consistency using a blender or other tool. Mal kødet til næsten pulver konsistens i en blender eller lignende. Grind the dried fruit, but leave a little bit lumpy for fun texture. Bland tørrede frugter i, men efterlad det en lille smule klumpet for bedre tekstur. Heat rendered fat on stove at medium until liquid. Opvarm afsmeltet fedt på komfuret ved middel varme indtil flydende konsistens. Add liquid fat to dried meat and dried fruit, and mix in nuts and honey. Tilføj det flydende fedt til det tørrede kød og det tørrede frugt, og bland med nødder og honning. Mix everything by hand. Bland det hele i hånden. Let cool and store. Efter afkøling n keep and be consumed for several years. kan det holde og spises i flere år.


Recipe # 2 Opskrift # 2 
Ingredients: Ingredienser:

2 lbs dried beef (see recipe 1 for drying instruc2 lbs tørret oksekød (se opskrift 1 for tørring vejledning)
1,5 dl rosiner
Oksekød oksetalg

Instructions: Instruktioner: 
Grind meat to fine pulp in a blender. Male kød fine pulp i en blender. Now add in the raisins. Nu tilføje rosinerne. Chop this mix enough to break up the raisins and mix in well. Hak denne blanding nok til at bryde op rosiner og bland i godt. Melt the suet to a liquid and pour into the mixture, using just enough to hold the meat and raisins together. Smelte oksetalg til en væske og hæld i blandingen under anvendelse af lige nok til at holde kødet og rosiner sammen. Now allow this to cool slightly. Nu kan det at afkøle en smule. Put this into a pan and let it cool completely. Sætte dette i en gryde og lad den afkøle helt. Next, cut the pemmican into strips, than divide it into bars of about 4” long by 1” wide. Dernæst skar Pemmikan i strimler, end opdele den i stænger på ca 4 "lang og 1" bred. Bag these separately and you can store them for several months. Taske dem separat, og du kan gemme dem i flere måneder.

Recipe # 3 Opskrift # 3 
Ingredients: Ingredienser:

Tørret magert oksekød, bøffel, eller vildt (se opskrift 1 for tørring vejledning)
Oksekød oksetalg
Tørret frugt

Instructions: Instruktioner: 
Melt the suet until it becomes golden brown and liquid. Smelt talg, indtil den bliver gylden brun og væske. Strain out any solids. Stamme eventuelle faste stoffer. If you cool it, re-melt it and strain it again it will improve the shelf life of the pemmican. Hvis du køle det, igen smelte det og vil belaste det igen, det vil forbedre holdbarheden af Pemmikan. Grind the meat into a powder. Male kødet til et pulver. Chop or grind dried fruit and add it to meat. Hak eller slibe tørret frugt og føje det til kødet. Pour liquid suet onto meat/fruit mixture. Hæld flydende oksetalg på kød / frugt blanding. Mixes best if suet is warm, and allows you to use less of it. Blander bedst, hvis oksetalg er varm, og giver dig mulighed for at bruge mindre af det. Now, press the pemmican into a tin using a spoon. Nu skal du trykke på Pemmikan ind i en dåse med en ske. Let cool in the fridge, than turn it out and cut into bars the size of candy bars. Lad afkøle i køleskabet, end vende den ud og skæres i stænger på størrelse med slik barer. Wrap each bar in wax paper or paper lunch bag, label and store. Pak hver bar i voks papir eller papir madpakke, mærke og butik.


Recipe # 4 Opskrift # 4 
Ingredients: Ingredienser:
2 kopper datoer
3
kopper pulveriseret rykvise (eller i pulverform tofu-jerky)
2 kopper rosiner
Honning (som et bindemiddel, så meget som nødvendigt tilføje)
2 kopper nødder

Instructions: Instruktioner: 
Grind all this material together, except for the honey. Male alt dette materiale sammen, bortset fra honning. Add in the honey a little bit at a time, and mix well each time. Tilføj i honning en lille smule ad gangen, og bland godt hver gang. Pour into pan until about three quarters of an inch thick or make them directly into bars. Hæld i gryde, indtil omkring tre fjerdedele af en tomme tyk eller gøre dem direkte i stænger. Refrigerate and cut bars out of pan. Opbevares i køleskab og skære stænger ud af gryden. This is a sweet concoction and in cold climates, honey can be replaced with suet and processed just as in pemmican recipes seen above. Det er en sød historie, og i kolde klimaer, kan honning udskiftes med oksetalg og behandles ligesom i Pemmikan opskrifter ses ovenfor.


Tips for Making Good Pemmican Tips til at gøre god Pemmikan

Here are some tips for you to improve your ability to use pemmican recipes properly, and make good pemmican: Her er nogle tips til dig at forbedre din evne til at bruge Pemmikan opskrifter ordentligt, og gør en god Pemmikan:

  • Talk to your local butcher to acquire the suet. Tal med din lokale slagter for at erhverve oksetalg. A local co-op butcher might have the healthiest choices in terms of organic meats. En lokal co-op slagter kan have de sundeste valg i form af økologisk kød. You may be able to acquire the suet for free in certain places. Du kan være i stand til at erhverve den oksetalg gratis visse steder.
  • When rendering (melting) the suet, be careful not to burn it or make it smoke. Når rendering (smeltning) i oksetalg, passe på ikke at brænde det eller gøre det ryge.
  • The warmer the climate you are going to be using the pemmican in, the less fat you need in it. Det varmere klima du skal bruge den Pemmikan i, jo mindre fedt du har brug for det.
  • This is also true for the time of year. Dette gælder også for den tid af året. Use less fat for the summer time, more for winter. Brug mindre fedt til sommer tid, mere for vinteren.
  • Label what you make, especially if you try different recipes. Mærk hvad du gør, især hvis du prøver forskellige opskrifter.


Lastly, remember to experiment with your own recipes. Endelig, husk at eksperimentere med dine egne opskrifter. The key points for making pemmican are to make sure that you render the fat (suet) properly and to make sure that the meat and fruit you put into the recipe are very dry , not cooked or partially dry. De vigtigste punkter for at gøre Pemmikan er at sikre, at du gør det fedt (talg) er korrekt og til at sikre, at kød og frugt, du lægger i opskriften er meget tør, ikke kogt eller delvist tør. 

--------------------------------------------------------

Det tørre islæt kan evt opvejes ved brug af punch/romtoddy/grog

½ liter vand + ½ kg rørsukker røres sammen til det er klart.
1/1 fl. hvid rom iblandes (!)
opvarmes til tæt på kogepunktet (må endelig ikke koge - "til luftbobler på grydens inderside").
Saft fra 6 lemon (el. 3-4 citroner) tilsættes gennem sigte.

Grog: Serveres varm
Punch el. romtoddy: Serveres efter afkøling.Sidst opdateret:  20:29 23/09 2014
 

Downloads med relevans for yachtskippere
Apps for yachtskippere
Skroggennemføringer
Eludstyr og lamper
Radarreflektorer
Opskrifter
Programmel
Top top Copyright. Mogens Exner - 2004