Gode historier
Bøger anbefalet til en mørk aften.
Turbeskrivelser
Godt at vide om træ
Links
Gode praktiske råd og købssteder
 
Sydamerika og Amazonas

Sydamerika og Amazonas set på History Canal

- observeret og fortolket af Christian Bruun Borup 22/7 2011

Terra Preta er jord i Amazonas jungle, der er meget bedre end den omgivende skovbund, der er sur og ikke særlig næringsrig. Den er fyldt med trækul, fiskeben og potteskår og når indtil 2 meter ned i jorden og må være skabt af mennesker. Den er omkring 1000 år gammel og er grobund for at kunne brødføde de store befolkninger, der tidligere angiveligt har været der. Indianerne har haft en form for afbrænding af skoven, så der ikke dannes aske, men trækul, der holder på næringsstoffer og fugt, som afgives i tørre perioder. Selv efter 1000 års udvaskning og brændende sol er jorden i stand til at give tre høste pr. år vel at mærke uden brug af gødning og i en omliggende jord, der er for sur til de fleste sorter af frugt og korn. Den menneskeskabte jord har en næsten neutral pH og er naturligt bevarende for organisk materiale. Således findes velbevarede lig af mennesker begravet for 1000 år siden. Området med ”den sorte jord” er vidtstrakt og skønnes at kunne dække et område på størrelse med Frankrig.

Den dominikanske præst; fader Gaspar de Carvajal var med kaptajn Francisco de Orellana Og beskrev større hvide byer, som han havde set på en afstand af 5 km. Og landsbyer med palisader af høje træer, samt fine veje ”Kongeveje”. Efterhånden, som Orellano og hans mænd drev ned ad Amazonfloden blev de mødt af flere og flere kampklare indianere på bredden – op til 5000 rapporteredes der. Holdet havde kun 3 skydevåben og 5 buer, men overlevede alligevel pga af at de hold sig på midten af floden. De passerer en blomstrende by, der strækker sig så langt som 6 mil (omkring 10 km.). Observationerne blev forkastet som ren fantasi eller mulig promovering for kaptajn Orellana, der blev anklaget for mytteri, da han kom til Spanien to år senere. Carvajals rapport forblev uudgivet i 300 år.

Orellana fortæller om byer, der strålede hvidt i 1542 og påstod, at der var en højt udviklet civilisation, der dyrkede junglen som et landbrug. I dag ses en uendelig flodslette, der rummer 1/5 af jordens ferskvand og 1/5 af jordens dyrearter, men der er næsten ingen spor efter mennesker og slet ikke efter en tidligere civilisation. Videnskaben af i dag fastslår, at oversvømmelsen er for svær og jordbunden for svag til at brødføde større civilisationer

Oberst Percy Fawset, en englænder, ledte efter ”den forsvundne by Z”  i 1925 – en by som skulle være ødelagt og forladt efter jordskælv. 14 år tidliger var Machu Picchu fundet. Han fokuserede på området omkring Xingu floden nærmere bestemt Mato Grosso. Han havde nogle tvivlsomme kilder i sin søgen, der ind imellem nærmede sig almindelig vanvid. Hans sidste rapporter tyder ikke på at ekspeditionen går godt, æslerne dør af sult og bærerne forsvinder… Mange mener at europæernes medbragte sygdomme – influenza og kopper havde indianerne ikke antistof imod, og man mener, at op imod 95% døde. Der var således ikke noget tilbage da Fawset ankom. Kuikuruerne var de sidste der så dem, og de fortæller stadig om mødet med ham, men han og hans lille gruppe er bare forsvundet i junglen

Arkæolog; Professor Eduardo Neves har koncentreret sig om området Manaus i delstaten Amazonas, Colombia og mener at kunne bevise mange af Carvajals påstande. I området er der potteskår overalt på overfladen. Det kortlagte område dækker et område på størrelse med Belgien, og der er de omtalte brede veje i stik øst/vest retninger og mindre i syd/nord retning. Han mener at området har været beboet ”on and off” igennem de 1500 år, fra før Kristus til europæerne kom, men mener i øvrigt, at der har været mennesker i Sydamerika i 9000 år. Han anslår, at da OrelIana drev forbi, har der boet omkring 1000 mennesker i den by han har fundet, men den er bare én af over 100 byer, som Eduardo har fundet i et område på 40 hektarer. Forskere mener at der tidligere har været flere millioner mennesker i området, der kaldes Amazonfloden.  I dag er der kun 350.000 mennesker tilbage i Amazonas flodbækken.Sidst opdateret:  20:29 23/09 2014
 

Et ur
Sømandsvitser
Først i Danmark
Top 10
Navigationens historie
Inspirationen til Moby Dick
Fundet af Robinson Crusoe, 2. februar 1709
Jørn Riel: En julehistorie
Marco Polo?
Magellan
Vitus Bering
Skibsskruen
Sørøvere
Englandskrigen på Anholt
Slaget ved Lyngør
Kaperkaptajn Jens Lind
Mytteriet på Bounty
Tordenskiold
Spray af Aarøsund
Historiske skibe du bør kende
Titanic
Skoleskibet København
Damkatastrofen
Hans Hedtoft
Columbus og hvad deraf følger...
James Cook
Jens Munk
Vikingernes pejleskive
Suez kanalens historie
Panamakanalens historie
Cartagena, Colombia
Registrerede skibsvrag i hele verden
Top top Copyright. Mogens Exner - 2004