Gode historier
Bøger anbefalet til en mørk aften.
Turbeskrivelser
Godt at vide om træ
Links
Gode praktiske råd og købssteder
 
Panamakanalens historie

 - en tekst af Christian Bruun Borup

Kong Charles I af Spanien var den første til at beordre en undersøgelse af en hurtigere passage mellem Atlanterhavet og Stillehavet, men resultatet var "det er umuligt" i 1529.

Allerede i 1624 blev der foretaget en undersøgelse af, om det var muligt, at lave en søvej tværs gennem Panama for at skabe en forbindelse mellem de to verdenshave. Mellem 1850 og 1875 gaves to muligheder: 1) Kanal gennem The Istmus of Panama eller 2) En kanal gennem Nicaragua.

           Bog: Prospectors Traveling to the California Gold Regions Cross through the Isthmus of Panama, c.1849

Men det blev ikke før Suezkanalen var bygget, at planlægningen for alvor skød fart. I 1878 gav den colombianske regering (Panama var dengang en del af Colombia kaldet Ny Granada) kanalkontrakten til Lucien Wyse, som igen solgte den til franskmanden Ferdinand de Lesseps, som solede sig i sin succes som kontraktbygger af Suezkanalen på den tid.

Yderligere historiske data om denne første tid finder du på følgende adresse (letlæselig engelsk):

           http://www.czbrats.com/Articles/Town_RR_Canal.htm        

Hvis du ønsker at se en mere skematisk tidslinie for kanalen, så tryk her

Arbejdet begyndte i 1880. Planerne gik ud på at lave en kanal i havniveau langs jernbanen, men projektet mødte langt flere problemer end nogen havde tænkt på. Jordskred, gul feber og malaria dræbte omkring 22.000 arbejdere. Arbejdet mødte uløselige tekniske problemer, og da den økonomiske styring også var dårlig, gik selskabet konkurs i 1889. Mere end 800.000 franskmænd blev finansielt ruineret, som en direkte følge af kanalprojektet.

          Gustave Eiffels personlige nedtur på Panama-projektet

Ferdinand de Lesseps havde beregnet en vis mængde sediment, der skulle fjernes for at lave en kanal i søhøjde. Da kanalen blev færdig i 1914 havde man, på trods af en kunstig højde på 26 m, fjernet 4 gange så meget sediment! Forholdene var en del anderledes, end de forhold, der gjorde sig gældende, da man lavede Suezkanalen. Kanalens sider var således ikke stabile og man måtte lave en meget lav vinkel på kanalens sideskråninger, for at undgå skred.

Da franskmændene havde givet op, begyndte USA at interessere sig for projektet. Panama var den nordligste provins af Colombia. Regeringen i Colombia nægtede at give tilladelse til projektet, men samtidigt havde uafhængighedstanken vokset sig stærk blandt befolkningen i Panama.

En revolutions-junta erklærede Panama uafhængig den 3. november 1903. Dette blev øjeblikkeligt støttet af USA, som også hindrede tropper fra Colombia i at gå i land. Colombianerne har siden set lidt skævt til amerikanernes forslag om at "ordne" colombianernes interne problemer i relation til narkoproblemer og problemer med FARC og andre oprørsgrupper.

Der skulle en uafhængighedskrig til, før Panama-kanalen blev konstrueret. Men så sparede den også skibe for den lange vej syd om Kap Horn.

DATA:

Beliggenhed: Panama.

Opført af (Frankrig), Panama og USA fra (1880), 1904-1914.

Historie: I starten af det 20. århundrede indså den amerikanske præsident Theodore Roosevelt, at USA's kontrol af en passage fra Atlanten til Stillehavet kunne spille en vigtig rolle, både militært og økonomisk. Panama var da en del af Colombia, så Roosevelt-administrationen indgik forhandlinger med den Colombianske regering, og begge lande underskrev i 1903 en traktat: USA skulle bygge og drive en kanal indtil år 2000. Men traktaten blev aldrig stadfæstet i Colombia. Roosevelt henvendte sig i stedet til de panamanske oprører og lovede at hjælpe dem i selvstændigheds-kampen. Panama erklærede sig samme år selvstændigt og et amerikansk krigsskib i lokale farvande sikrede, at Colombia ikke kunne gribe ind. Den nye panamanske regering takkede for hjælpen ved at give USA kontrol over zonen ved Panama-kanalen for ca. 70 mio. kr. USA ejede og drev kanalen indtil 31. december 1999, hvor den overgik til Panama.

Teknologi: Amerikanerne stod over for tre udfordringer: Ingeniørkunst, hygiejne og organisering. Ingeniørerne skulle skære en vej gennem kontinental-skellet, opføre datidens største dæmning, designe og bygge de mest massive kanal-sluser nogensinde, konstruere de største porte, der nogensinde har bevæget sig - og håndtere et vådt og tæt jungle-landskab.

Utallige vestindiere arbejdede på kanalen og måtte kæmpe med oversvømmelser, mudderskred og både malaria, gul feber og andre tropesygdomme. De officielle tabstal ligger på 5609, men franskmændene havde haft betydeligt højere tal forud (22.000). 

Arbejdet blev ledet af militærofficerer og læger, og i 1905 lykkedes det endelig at komme den gule feber til livs ved at dræbe moskitoerne. Man sprøjtede simpelthen almindelig petroleum ud i hele område. Det døde myggene og vegetationen af. Det fortælles, at der i området lugter af petroleum, når det har regnet...

I 1913 stod kanalen færdig. Da var den 80 km lang og løb fra nordvest til sydøst - en lidt overraskende retning, når man bevæger sig fra øst til vest.

Det tager mellem 8-10 timer for et skib at passere gennem kanalen, mens det trinvist løftes eller sænkes op til 26 m i tre sluser: Gatun, Predo Miguel og Miraflores. Hver sluse er 33 m bred og 305 meter lang, hvilket er blevet en standard for skibsstørrelse - PanaMax.

Panama-kanalen åbnede officielt i 1914 og havde da kostet omkring 2,7 mia. kr.

Facts:

 • Lastskibet Ancon var det første til at passere kanalen 15. august 1914 og det tog 9 timer og 40 minutter at lave passagen. Man måtte jo vente på at kanalen blev fyldt op med vand, der jo på sit højeste har et vandspejl 26 meter over havniveau.
 • En båd, der sejler gennem kanalen, sparer en tur på næsten 12.500 km syd om Kap Horn.
 • Den højeste afgift for gennemsejling blev betalt af luksuslineren Crown Princess i 1993. Prisen var 141.349,95 dollars.
 • Den laveste skat for at krydse kanalen blev betalt af Richard Halliburton der i 1928 svømmede igennem kanalen.
 • San Juan Prospector er det længste skib, der har sejlet gennem. Det var 229 meter langt og 32,6 m bredt.
 • Den hurtigste passage blev foretaget af den amerikanske flådeskib Hydrofoil Pegasus, som klarede turen på 2 timer og 41 minutter.
 • Hver slusedør vejer 750 tons.
 • Fra Atlanterhavet løber Panamakanalen 17 km syd og derefter mere øst til Stillehavet.
 • Da franskmændene forlod projektet havde de over 20 år brugt 260 millioner dollar.
 • Et tog med ladvogne nødvendige for transport af det udgravede materiale fra kanalen ville nå fire gange rundt om jorden ved ækvator.
 • Den totale mængde jord udgravet fra kanalen kunne lave en pyramide med en højde på 1280 meter.
 • Under konstruktionen tjente en ingeniør fra $225 til $600 pr. måned. En læge tjente fra $150 til $300.
 • Projektet brugte 12 millioner pund dynamit pr. år.
 • Gatun Lake, den højeste del af kanalen, er 26 meter over havet.
 • Da størst aktivitet var 9000 arbejdere beskæftiget med udgravningen af Culebra Cut.
 • Et PanaMax-skib er lidt mindre end slusernes mål på 305 m længde, 33,5 m i bredden og 12,6 m i største dybgang. http://en.wikipedia.org/wiki/Panamax . Gunnar mente at havde hørt, at Titanic skulle være brugt som standarden for størrelse i sluserne, men Titanic var 269,1 m lang, 28 m bred og stak 10,5 meter.

Da kanalen åbnede havde amerikanerne brugt $352 millioner. (Franskmændene 260 mill. dollars)

 

Læg mærke til at man faktisk sejler SSØ for at komme fra Atlanterhavet til Stillehavet.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Panama_Canal_PIA03368_lrg.jpg

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Panama_Canal_under_construction,_1907.jpg

Construction work on the Gaillard Cut is shown in this photograph from 1907

 

Et lille "lysbilledforedrag" om kanalens historie, kan du finde på denne adresse:

http://www.sil.si.edu/Exhibitions/Make-the-Dirt-Fly/index.html

En hurtig tur kan ses på denne video fra YouTube. Sejlturen går fra indsejlingen i Atlanterhavet til man er forbi Puento Americano (Amerikanerbroen) i Panama City.

http://www.youtube.com/watch?v=-vi19z4LEi0&hl=en

Reference: (Dette skulle være Bogen - jeg har desværre ikke læst den)
The Path Between The Seas. The Creasion of the Panama Canal, 1870 - 1914, David McCullough

I forbindelse med at nogle af os var på besøg på verdens største skib; Majestic Mærsk, meldte spørgsmålet sig "Hvad med Panamapassage?". Da vi afviste at det kunne gå igennem det gamle slusesystem, var næste spørgsmål "Hvor store er de nye sluser i Panamakanalen?"

Majestic Mærsk er 400 m langt, 59 m bredt og stikker 16 m.

gamle sluse

nye sluse

længde

294 m

366 m

bredde

32 m

49 m

dybde

15

tonnage pr. år

280x10^6

600x10^6

 Denne artikel er refereret på TV2's hjemmeside november 2018.Sidst opdateret:  16:12 12/12 2018
 

Et ur
Sømandsvitser
Først i Danmark
Top 10
Navigationens historie
Inspirationen til Moby Dick
Fundet af Robinson Crusoe, 2. februar 1709
Jørn Riel: En julehistorie
Marco Polo?
Magellan
Vitus Bering
Skibsskruen
Sørøvere
Englandskrigen på Anholt
Slaget ved Lyngør
Kaperkaptajn Jens Lind
Mytteriet på Bounty
Tordenskiold
Spray af Aarøsund
Historiske skibe du bør kende
Titanic
Skoleskibet København
Damkatastrofen
Hans Hedtoft
Columbus og hvad deraf følger...
James Cook
Jens Munk
Vikingernes pejleskive
Suez kanalens historie
Panamakanalens historie
Cartagena, Colombia
Registrerede skibsvrag i hele verden
Eiffels personlige nedtur
Tidslinie for Panamakanalen

Top top Copyright. Mogens Exner - 2004