Gode historier
Bøger anbefalet til en mørk aften.
Turbeskrivelser
Godt at vide om træ
Links
Gode praktiske råd og købssteder
 
Forskellige addenums til Colombus

Politiken 31. jul. 2002

Vinlandskort fra 1440 er falsk, mener forskere

Berømt kort viser, hvordan vikinger med Grønland som udgangspunkt opdagede Amerika 50 år før Christopher Columbus. Men nu siger britiske forskere, at kortet er tegnet efter 1920'erne. Et af beviserne for, at vikingerne Leif Den Lykkelige Eriksson og Bjarni Herjolfsson opdagede Amerika før Christopher Columbus, er en forfalskning. Det såkaldte Vinlandskort, der angiver vikingernes opdagelse af nyt land sydvest for Grønland, er ikke tegnet i 1400-tallet, men efter 1920, hævder to britiske forskere.

Dermed puster de nyt liv i diskussionen om landkortets
ægthed. Historikere og andre forskere i Europa og USA har argumenteret for og imod kortets trovæ
rdighed, lige siden dets opdagelse blev almindelig kendt i 1965, hvor det vakte sensation.

Kortet viser Europa, Asien og Nordafrika. Ogs
å Grønland og Island er indtegnet. Og vest for Grønland ligger nogle øer, der angiver Canadas østkyst og Newfoundland, som vikingerne dø
bte Vinland.Angiveligt fra 1440
Kortet er angiveligt tegnet omkring 1440, flere hundrede
år efter Leif den Lykkeliges ekspeditioner ud fra Grønland og 50 år før, Christopher Columbus krydsede Atlanterhavet og nå
ede Caribien.

Nogle historikere mener endda, at Columbus kan have set kortet eller h
ørt om vikingernes opdagelse, da han som ung sø
mand gjorde togter til det nordlige Atlanterhav.

Ukendt oprindelse
Kortets oprindelse fortaber sig i fortiden. Angiveligt blev det fundet i en rejsebeskrivelse fra middelalderen, som handler om opdagelsen af Den Nye Verden.

En italiensk antikvarboghandler fra Barcelona viste det i 1957 til antikvarboghandlere i Gen
ève, London og Paris på vegne af »en anonym klient«
.

En amerikansk boghandler k
øbte det for 30.000 kr. og solgte det i 1958 videre til finansmanden Paul Mellon. Han donerede kortet til Yale Universitet i USA. Det er vurderet til at være 200 millioner kroner væ
rd.

Pergament er gammelt nok
Men det var f
ør, de to britiske forskere offentliggjorde deres opdagelse. Pudsigt nok skete det samtidig med, at tre amerikanske forskere har analyseret det pergament, som kortet er tegnet på
.

De siger, at kulstofanalyser viser, at pergamentet er fremstillet omkring 1434. Deres analyser vil blive trykt i tidsskriftet Radio Carbon. Hvis tegningen alts
å er en forfalskning fra efter 1920'erne, må
svindleren havde gjort sig store anstrengelser for at finde originalt, gammelt pergament.

Unders
øgelse med laserlys
De to britiske forskere er professor Robin Clark og Katherine Brown fra University College i London. I en artikel i dag i bladet Analytical Chemistry, der udgives af American Chemical Society, forklarer de om deres undersø
gelser.

Parret har brugt en teknik, hvor man anvender laserlys til at unders
øge de linjer, der er tegnet på kortet. Lyset bliver brudt i forskellige bølgelængder, afhængig af blækkets kemiske sammensæ
tning.

Nyt kemikalie
P
å Vinlandskortet ligger der en gullig linje lige neden under den sorte streg. Professor Clark opdagede, at den indeholdt spor af et kemikalie, der hedder anatas. Dette kemikalie blev ikke brugt i blæk fø
r 1920'erne.

De to forskere fandt ikke anatas andre steder p
å
kortet, hvilket indikerer, at det stammer fra den gule linie og ikke fra senere tids forurening.

Den gule linie er angiveligt tegnet af forfalskeren for at f
å kortet til at se gammelt ud. Gammelt blæk blev fremstillet med jernsulfat og nedbrydes ofte til en brun eller gullig streg. Den britiske undersøgelse viser, at Vinlandskortets blæ
k er fremstillet af kulstof og ikke indeholder jern, hvorfor den naturlige gulningsproces er umulig.

»Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan kortet kan være tegnet i det 15. århundrede. Men det er en meget, meget god forfalskning«
, siger professor Robin Clark til BBC radio.

Selv om Vinlandskortet viser sig at v
ære et svindelnummer, betyder det ikke, at Leif den Lykkelige og Bjarni mister æren for at have opdaget Amerika. Arkæologer har fundet vikingebopladser på Newfoundland, hvor der også er udgravet våben, vævesten og ravsmykker.

 

 

Politiken 27. okt. 2010

Forskere: Columbus bragte ikke syfilis til Europa

Europæerne var hurtige til at skyde skylden på hinanden, da syfilis begyndte at hærge i Europa. Sygdommen blev både kendt som Den Franske syge, Sygdommen fra Napoli og Den Venitianske Syge. Columbus fik senere skylden for at bringe sygdommen til Europa, men den teori holder sandsynligvis ikke. - AP

 

<h2 style="margin: 12pt 0cm 6pt;">Nye fund sår tvivl om Columbus' skyld i syfilis-udbruddet i Europa. Vikingerne var derimod måske de skyldige.</h2>

 

Af Peter Jørgensen

Christoffer Columbus har fået skyld for meget.

Han var stærkt medvirkende til at introducere slaveriet i Den Nye Verden og med hans ankomst til Amerika begyndte århundreders blodige erobringskrige på det 'nye' kontinent.

Nu viser ny forskning dog, at Columbus sandsynligvis kan rense sit navn i én vigtig henseende. Forskere mener nemlig at have fundet beviser for, at han ikke - som hidtil antaget - bragte syfilis til Europa.

Skeletter fra Østlondon bryder med myten
Årsagen til de hidtige spekulationer er, at Columbus og hans mandskab vendte tilbage fra et utal af caribiske øer til Spanien i 1493, og to år senere blev det første tilfælde af syfilis registreret i Europa.

Dette slår det sidste søm i kisten for Columbus-teorien siger Brian Connell, Museum of London

Det er nok til, at flere eksperter gennem tiderne har gættet på, at den opdagelsesrejsende og hans mandskab har båret den smitsomme seksuelt overførte sygdom med sig tilbage til Den Gamle Verden.

Men nu skriver avisen The Daily Mail, at forskere har opgravet skeletter i Østlondon, der viser, at sygdommen har hærget Europa længe før, Columbus drog mod Amerika.

Ja, faktisk længe før Columbus overhovedet var født.

Ru pletter er tegn på syfilis
Skeletresterne er fra mellem år 1200 og 1400, og ifølge Brian Connell fra Museum of London, som har undersøgt skeletterne, er der klare beviser for, at de døde var ramt af syfilis.

Flere ru pletter på både kranier og øvrige knogler er et tydeligt tegn på sygdommen, siger han.

»Vi er nu helt overbevist om, at Cristopher Columbus intet har at gøre med timingen af syfilis' opståen i Europa«, siger han til flere britiske medier.

»Dette slår det sidste søm i kisten for Columbus-teorien«.

Bytte, bytte købmand
Columbus blev engang tilskrevet opdagelsen af Amerika, men siden er mange forskere blevet enige om, at vikingerne sandsynligvis gjorde rejsen flere hundrede år tidligere.

Derfor gættes der nu på, at vikingerne var de skyldige i forhold til at have bragt syfilissen til Europa.

Til historien hører dog også, at selv om Den Gamle Verden fik fornøjelsen af syfilis fra Den Nye Verden, medbragte europæerne også en god håndfuld sygdomme den anden vej.

Millioner af indfødte amerikanere døde af mæslinger, influenza og kopper, mens syfilissen hærgede i Europa.Sidst opdateret:  12:58 01/01 2015
 

Et ur
Sømandsvitser
Først i Danmark
Top 10
Navigationens historie
Inspirationen til Moby Dick
Fundet af Robinson Crusoe, 2. februar 1709
Jørn Riel: En julehistorie
Marco Polo?
Magellan
Vitus Bering
Skibsskruen
Sørøvere
Englandskrigen på Anholt
Slaget ved Lyngør
Kaperkaptajn Jens Lind
Mytteriet på Bounty
Tordenskiold
Spray af Aarøsund
Historiske skibe du bør kende
Titanic
Skoleskibet København
Damkatastrofen
Hans Hedtoft
Columbus og hvad deraf følger...
James Cook
Jens Munk
Vikingernes pejleskive
Suez kanalens historie
Panamakanalens historie
Cartagena, Colombia
Registrerede skibsvrag i hele verden
Top top Copyright. Mogens Exner - 2004