Gode historier
Bøger anbefalet til en mørk aften.
Turbeskrivelser
Godt at vide om træ
Links
Gode praktiske råd og købssteder
 
Vikingerne - en oversigt

Jeg har her ved hjælp af bl.a. Wikipedia forsøgt at lave et lille overblik over Danelagen og Vikingernes indflydelse i England

Efter Romerrigets rømning af England i det fjerde århunrede begyndte germanere fra den Jyske halvø at bosætte sig i England: Jyder, Anglere (Slesvigere) og sakser (Holstenere), dengang var de det samme folk og talte det samme sprog.

Tidligere end denne tekst er omtalt her

Snart tog de navnet England, hvilket jo er egentlig er et dansk navn: "eng-land" navngivet med "land" i endelsen ligesom Sjælland Jylland Lolland, Langeland, Grønland, og ligesom som de andre germanske lande: Deutsch-land, Hol-land, Nieder-land, Fries-land Po-land Scot-land osv.

Lidt pudsigt er det at tænke på, at hvis man skulle oversætte ordet England (eng-land) fra Dansk til Engelsk så ville det blive Meadow-Country....

Men da vikingerne kom nogle hundrede år senere følte englænderne ikke længere deres slægtsskab med danerne, og de kæmpede imod dem med næb og kløer:

De tidligste omtaler af vikingetogter i England er i den angelsaksiske krønike, henholdsvis i 787, hvor tre skibe med danske vikinger ankom til England og plyndrede, og 793, da kirken på øen Lindisfarne ødelægges og plyndres og myrderier begås.

I de følgende år omtales danske/norske vikingeangreb omkring Irland i 795, 797 og 798 på øen Man.

Derefter indtræder i 865 ved et Dansk vikingeangreb på Kent og samme efterår på East Anglia, hvor vikingerne skaffede sig heste og lagde sig i vinterkvarter.

Og så begynder vikingehæren at rejse rundt i England:

I 866 var de i Northumberland og her indsatte de en lydkonge, hvorefter de lagde sig i vinterkvarter i York.

I 867 drog de til Mercia og overvintrede.

I 868 vendte de tilbage til York, og derefter atter til Mercia og East Anglia, hvor kong Edmund blev dræbt 870.

Samme år angreb vikingehæren Wessex.

I 871 erobredes London som vinterkvarter og fungerede som sådan i flere år.

I 873 drog Mercias konge i landflygtighed og vikingerne indsatte en lydkonge.

I 874 delte hæren sig: Hovedhæren indkvarterede sig i Cambridge og en mindre vikingehær drog til Northumberland under Halvdans ledelse.

I 876 opdelte Halvdan landet i delområder for de enkelte medlemmer i vikingehæren, "og de gav sig til at pløje og selv sørge for underhold".

I de følgende år skete noget lignende i Mercia, derefter i Wessex og endelig i East Anglia.

Derefter synes vikingetogene at stilne af en periode, og da der samtidig var hjemlige politiske vanskeligheder i Danmark, blev forbindelsen mellem kolonisterne i England og Det Danske Rige beskeden igennem 900-tallet.

Sidste trin i udviklingen startede i 980-erne, men tog for alvor fart i 991:

"I dette år blev det bestemt, at man for første gang skulle betale danskerne en tribut på grund af den store skræk, som de frembragte ved kysten. Det var første gang 10.000 pund".

I 994 ankom Sven Tveskæg og den norske Olav Trygvesson, sammen med i alt 94 skibe, London, som de angreb uden held.

Derefter fortsatte de og anrettede ved kysten af Essex, Kent, Sussex og Hampshire så stor skade, "som aldrig nogen hær har kunnet i retning af brand, hærgen og drab".

Det udløste en ny engelsk tribut på 16.000 pund, og vikingehæren indkvarterede sig nu for vinteren i Southampton.

Kort efter forlod Olav England for at blive konge i Norge, men Sven Tveskæg fortsatte alene.

Vikingehæren hærgede videre og modtog snart store beløb i danegæld: i 1007 modtog de 30.000 pund.
I 1011 havde vikingehæren erobret East Anglia, Essex, Middlesex, Oxfordshire, Buckinghamshire, Bedfordshire og en del af Huntingdonshire, desuden syd for Themsen hele Kent, Sussex, Hastings, Surrey, Berkshire, Hampshire og dele af Wiltshire.

I 1013 blev Sven Tveskæg konge af England.

Han døde allerede i 1014, og derefter valgtes hans søn Knud den Store til konge.

1016 døde den engelske kong Ethelred, og hans efterfølger blev Edmund, der døde samme år.

1017 overtog kong Knud (den Store) styret i hele England.

Vikingernes bosættelse i England og den indflydelse, de der kom til at udøve, kan ses på flere måder. Selve navnet Danelagen kendes først fra efter år 1000 og angiver da de områder, hvis indbyggere stod under Dena lag, dansk lov, i modsætning til de sydlige dele af England, hvor Wessex- eller Mercia-loven gjaldt.

Der kendes mere end 700 stednavne på "-by", hvoraf 543, der anses for sikre nordiske vikingetidsnavne. Foruden -by forekommer stednavne med endelserne -torp og -toft, der ligeledes vidner om nordisk indflydelse. Dansk bosættelse synes fortrinsvis at være sket i de østlige dele af landet, norsk bosættelse mod nordvest.

Med Knud den Store som konge af Danmark, England og Norge oplevede Danmark en storhedstid, hvor også Skotland anerkendte kong Knud som deres beskytter.

Ved Knuds søn kong Hardeknuds død i 1042 blev unionen mellem England og Danmark brudt.

Herefter etablerede titusinder af danske vikinger sig i hele det nordøstlige England fra London til den skotske grænse, og her begyndte de med krønikens ord „at uddele jorden og gik i gang med at pløje og med at sørge for sig selv".

I 250 år forblev dette område uafhængigt af England med dansk sprog, dansk sædvane og dansk lov.

Den dag i dag spores det danske overalt i landskabet med tusinder af stednavne som Grimsby, Derby, Kirkby, og Skipton, og kirkerne og museerne bugner med arkæologiske levn fra dansketiden.

Knud den Hellige prøvede at samle Knud den Stores gamle imperium, men da sydgrænsen optog hans opmærksomhed, blev Flåden aldrig sendt af sted, og det gav bl.a. anledning til oprøret mod Knud, der endte med hans død i Odense den 10. juni 1086.

Et indlæg fra gruppen Historien:
http://24.dk/group/historienSidst opdateret:  20:29 23/09 2014
 

Et ur
Sømandsvitser
Først i Danmark
Top 10
Navigationens historie
Inspirationen til Moby Dick
Fundet af Robinson Crusoe, 2. februar 1709
Jørn Riel: En julehistorie
Marco Polo?
Magellan
Vitus Bering
Skibsskruen
Sørøvere
Englandskrigen på Anholt
Slaget ved Lyngør
Kaperkaptajn Jens Lind
Mytteriet på Bounty
Tordenskiold
Spray af Aarøsund
Historiske skibe du bør kende
Titanic
Skoleskibet København
Damkatastrofen
Hans Hedtoft
Columbus og hvad deraf følger...
James Cook
Jens Munk
Vikingernes pejleskive
Suez kanalens historie
Panamakanalens historie
Cartagena, Colombia
Registrerede skibsvrag i hele verden
Top top Copyright. Mogens Exner - 2004