Jordomsejling
Guides
Kurser / Besøg / Ekskusioner
En utidig uddannelse...?
AIS
Yachtskippereksamen 2009, Skagen
Maritim ordbog på nettet
Y1'tere 2004
Regler for foreningsstandere
Definitioner
Kommunikation
Matematik, formler og programmer
Astronomi
Meteorologisk Leksikon
Sundhedslære
Orkaner og tornadoer
Uddannelser
Edwards side
 
Besøg på Skagen Skipperskole den 26/4 kl. 10 – 12


Vi lagde ud med at mødes til et overdådigt morgenmåltid hos Kai, der har købt sommerhus til lejligheden i Ålbæk. Næsten alle var fremmødte allerede her, og det var vældig hyggeligt med masser af rundstykker, kaffe og flere slags bitter. Solen var med os og det var lidt overflødigt at Kai havde tændt op i brændeovnen. Vi beregnede 20 minutters transporttid til skolen, og forstander Anders Andersen stod parat til at modtage os. Han må også have haft langt at køre, da han senere i en bisætning fortalte, at han boede i Hirtshals. Der stod en helt håndlavet model af Jylland ved indgangsslusen, der umiddelbart høstede stor anerkendelse.

Først blev vi vist rundt i skolens lokaler, der var lyse og luftige, og ikke mindst med en prægtig udsigt ud over vandet og ned langs Skagens østkyst. Vi blev indviet i finurligheder omkring indkøb af kunst til en offentlig instans, der åbenbart var blevet til nogle heldige samarbejder med en ”vind-lampe”, ”Mærsk-lys-spejle” og et kombineret ”lys-og-radarreflektor-tårn”. Vind-lampen var nem at forstå, når man så den, men nogle af os havde nogle teoretiske overvejelser omkring udformningen, som jeg ikke vil komme nærmere ind på her… ;-). Spejlene afgiver en farvetemperatur målt på et specielt Mærsk-skib, så lyset hele tiden ligner lyset omkring ækvator, hvor skibet sejler. Man skulle kunne se hurtige skift ved skyer for solen eller byger o.lign.

Simulatoren var da som ventet et højdepunkt. Vi fik skubbet et noget sløvt tankskib i gang inde i Göteborgs havn og prøvede hvor langsom sådan en svend reagerer på roret. Så skiftede vi til et hurtigtgående fartøj og nogle lidt højere bølger. Jeg synes ikke rigtigt gulvet bevægede sig fuldt på højde med de sete bølger, men det virkede alligevel ”rigtigt”. Stor var vores forbløffelse, da vi fik oplyst, at gulvet stod aldeles stille og var et ganske almindelig cementgulv. Jeg kunne have svoret på, at det bevægede sig, men det gjorde det altså kun, fordi vi så horisonten bevæge sig i det ellers mørke rum.

Bagefter var der kaffe og debriefing. Anders gav foreningen et eksklusivt tilbud, idet han ville mene at ca. halvdelen af os kunne nå at tage uddannelsen som skibsfører (1½ år) og få en stilling i off-shore industrien, der i allerhøjeste grad manglede folk. Han indrømmede, at de store have og de lange ruter var taget af udlændinge, men de ekstremt mange specialfartøjer, der er dukket frem de senere år, kræver folk med særlige blandings-uddannelser alt efter speciale.

Det var et godt arrangement med en god tilslutning – 19 stykker, og vejret var formidabelt. Anders var en god og vidende fortæller, men da det kom til, at han skulle give et kontant bud på et kortbølgekursus var han lidt vigende, men skulle nok vende tilbage med det til undertegnede… Jeg skal nok skrive det på referatet, når det foreligger.

Tak for godt og præcist fremmøde, tak til Kai og kone for rundstykker og kaffe, tak til Skagen Skipperskole v/ Anders Andersen og tak til Nathali og Bent for rundvisning i det øverste af Vendsyssel og kaffebord i sommerhuset. Tak til alle for højt humør og interesse.

Venlig hilsen
Christian Borup

 

Elektroniske søkort
Walsted Bådeværft og Museet for lystsejlads
OpenCPN kursus
Knob og splejsning
Østerstur til Rømø
Løgstør Bådeværft
Besøg på Hurtigfærgen / Århus - Kalundborg
DYF-cup / Mini-12-meter
Besøg på Skagen Skipperskole den 26/4 kl. 10 – 12
El-kursus 26/5 2013
Besøg på Stenomuseet 9/2 2011
Besøg i Marstal
Besøg på X-Yachts i Haderslev den 19/3 2010
DYFferne til Ildfestregatta i Silkeborg
Gondol i Venedig
Top top Copyright. Mogens Exner - 2004