Gode historier
Bøger anbefalet til en mørk aften.
Turbeskrivelser
Godt at vide om træ
Links
Gode praktiske råd og købssteder
 
Tordenskiold

- den danske søhelt - føjer vi ofte til, men via Bent Egelund har jeg fået oplyst, at søhelten i Norge udelukkende er norsk, og når skibet i kirken i Tronheim har et dansk flag i agterenden, er det fordi normændende tog skibet fra danskerne!

 

Jeg har nu købt en ret ny bog om Tordenskiold, da vi bliver nødt til at redegøre for evt. misforståelser og forvanskninger "i retfærdighedens tjeneste". Norge var dansk i den pågældende periode og hr. Wessel søgte over 5-6 år gentagne gange om at blive optaget på cadetskolen i København via Frederik IV, men nu skal jeg få læst ordentligt på det, og vender snarest tilbage.

 

Hvis der er nogen, der har tjek på visse data, vil jeg gerne høre om det, for at få dataene ind i den rigtige rækkefølge.

 

Vh Christian Bruun Borup

 

 

Tordenskiold

 

Ref: Tordenskiold af Dan H. Andersen – En biografi om Danmarks største søhelt. ISBN 978-87-02-11092-0.

 

Født 28. okt. 1690 i Trondhjem som Peter Jansen Wessell. Der er forskellige sagn om Peter Wessels ungdom ligesom om Davy Crockett, der angiveligt dræbte sin første bjørn som 6 årig, men ingen af disse historier kan bevises, og ret beset ved man ikke noget om ham før langt senere. Faderen var købmand Jan Wessel og moderen var Maren Schøller. Hjemmet var blandt det bedre borgerskab, men dog på forskellig vis i den nedre ende af dette, da det gik noget op og ned for familiens økonomi. Der var 15 børn og en plejedatter.

 

Kong Frederik IV fra på stort besøg (to linieskibe og seks fregatter) den 26. juli 1704 og tidligere forfattere har ”regnet ud”, at Peter W. var med som en slags blind passager, da de rejste tilbage til København, og der er en slags bevis i, at Peter Wessel skrev et brev til kongen den 4. okt. 1715, hvori han hævder, at være løbet hjemmefra for 11 år siden. Første gang Peter W. søger om optagelse på søcadetakademiet er 28. marts 1706.

Ifølge overleveringer har Peter W. mødt Frederik IV i Peder Jespersens stald i 1705, og der blevet lovet optagelse ved søkadetakademiet, men senere refererer Peder W. til mødet, som her foregik i Frederik IV’s stald. I ansøgningerne var han lidt lemfældig med sandheden, idet han omtalte sine 17 søskende (hvoraf 4 jo var døde) og en del var flyttet hjemmefra. Han var meget jamrende i sin ansøgning, men dette i overensstemmelse med tidens sædvane. Ansøgning afslået.

 

13. november 1706 tager Peter W. på slavesejlads med Christianus Quintus. Han var yngste skibsdreng ombord. Skibet var 33 * 8 meter med en tonnage lidt under 400. Bestykket med 24 kanoner. De kommer til Guldkysten og afsejler med 447 slaver, 241 elefantstødtænder og guld for 11.262 rigsdaler. Da de kom til Sct. Thomas var 406 slaver stadigt i live, og kaptajnen havde været syg og udåndede ved ankomsten. Bomuld og råsukker blev bragt ombord efter at skibets skader var blevet udbedrede, og man begav sig på sidste ben af trekantssejladsen. Af den oprindelige besætning på 67 mand vendte kun 26 tilbage.

 

Nu ny ansøgning den 7. juli 1708 hvor han igen stiler den direkte til kongen og han henviser til den lovede plads 3 år tidligere. Nu kommer han ind som volontør – altså uden løn – og 5. okt. 1708 kommer ny ansøgning, hvori han beder om udsættelse (!) for at tage på en to års tur til Trankebar i Indien. 11. jan. 1709 bliver Peter Wessel søkadet i København, men kommer dog først hjem i juni 1710 fra Trankebar.

 

Søakademiet var blevet oprettet på forslag af Ulrik Chr. Gyldenløve i 1701, som følge af, at man i den korte krig i 1700 havde fundet ud af, at man havde for få kvalificerede officerer. Overliggeren var lagt højt. Således var der undervisning i både fægtning og dans.

 

Peter har formentlig været både selvsikker og frembusende, men tager alligevel prisen, da han igen skriver direkte til kongen den 28. feb. 1711 og bad om kommandoen over en fregat. Rygtet var, at man skulle have hentet udskrevne søfolk i Trondhjem, og Peter mente han havde visse forudsætninger i dette område og havde kontakter. Indirekte beder han altså om en utidigt, tidlig eksamination og derefter at få betroet kommandoen over en fregat med 150 – 200 mand. Nej. Det blev afslået, dog havde man nu bemærket i marginen, at ”han med tiden ville blive en god søe-mand”, men stadig manglede ”stadighed og sendighed”.

 

Man manglede officerer og allerede i april samme år, bliver Peter Wessel udnævnt til månedsløjtnant (en slags ”vikar for løjtnant”) og den 21. april 1711 får han tjeneste på Postillion, der lå under udrustning i Glückstad, som næstkommanderende. Allerede i juli måned bliver han rigtig løjtnant. Peter W. er 21 år og han er næstkommanderende på Postillion med 159 mand og 26 kanoner af forskellige kalibrer. Et avancement, der kun kunne lade sig gøre under en krig. Måske reddede det også hans liv, for nu brød pesten ud i København og i slutningen af 1711 var 23.000 mennesker døde – 1/3 af Københavns befolkning.

 

Han udnævnes til chef for orlogsskibet Ormen i Langesund med 4 – 5 kanoner og 50 mand.

 

(fortsættelse følger)

 

Digitaliserede logbøger og andet skriftlig dokumentation:

www.ntnu.no/ub/spessam/tordenskjold

 Sidst opdateret:  19:31 01/11 2015
 

Et ur
Sømandsvitser
Først i Danmark
Top 10
Navigationens historie
Inspirationen til Moby Dick
Fundet af Robinson Crusoe, 2. februar 1709
Jørn Riel: En julehistorie
Marco Polo?
Magellan
Vitus Bering
Skibsskruen
Sørøvere
Englandskrigen på Anholt
Slaget ved Lyngør
Kaperkaptajn Jens Lind
Mytteriet på Bounty
Tordenskiold
Spray af Aarøsund
Historiske skibe du bør kende
Titanic
Skoleskibet København
Damkatastrofen
Hans Hedtoft
Columbus og hvad deraf følger...
James Cook
Jens Munk
Vikingernes pejleskive
Suez kanalens historie
Panamakanalens historie
Cartagena, Colombia
Registrerede skibsvrag i hele verden
Top top Copyright. Mogens Exner - 2004