Jordomsejling
Guides
Kurser / Besøg / Ekskusioner
En utidig uddannelse...?
AIS
Yachtskippereksamen 2009, Skagen
Maritim ordbog på nettet
Y1'tere 2004
Regler for foreningsstandere
Definitioner
Kommunikation
Matematik, formler og programmer
Astronomi
Meteorologisk Leksikon
Sundhedslære
Orkaner og tornadoer
Uddannelser
Edwards side
 
På tur med KatExpress1 (Hurtigfærgen)

 

Data:

Længde overall 112,7 m, bredde 30,5 m. Stikket fuldt lastet 3,5 meter.

Vægt 1490 tons. Laster 350 biler og 1000 passagerer.

Tre skrog. Det midterste hævet og har kun opdrift i hård vejr. Sejlads indstilles v/ ca. 26 m/s.

4 motorer á 40 tons aluminium (konventionelt bygget vejer den måske 100 t.). I alt ca. 50.000 Hk, hvor af ca. 40.000 anvendes. En tur bruger ca. 6000 l diesel v/ ca. 35 knob.

Skrogtype: Wayfirser (andre er såkaldte swatbåde). 7 sejler båden og 20 personer ekstra ved fuld passagerantal.

5 år gammel og beregnet levetid på 25 år. Ca. 1 mill. passagerer/år.

 

Vi blev vel modtaget af kapt. Eilersen og blev installeret i restauranten i forskibet. Vi blev beværtet med kaffe og vand, senere sandwiches o.s.v. Man fortalte åbent og ærligt om det hele.

 

Ind imellem ville man gerne bibringe os forståelse for skibets problemer med lystsejlere, der sejlede ind foran færgen, når den var i fart. Et særligt uhyggeligt fænomen, var folk på vandscootere, der krydsede ind foran skibet - "Vi har ikke mulighed for at stoppe, hvis de får motorstop"! Man kunne levende forestille sig det hakkede fiskeføde, der ville komme ud af sådan et møde, hvis de kom ind imellem de to skrog. Fra broen så vi skibets problemer med lystsejlere. En lille motorbåd bevæger sig ind i sejlretningen og kort efter at have passeret midterlinien af skibets kurs opdager han os og vender om.

 

En KatExpress standser først efter 88 sekunder, selv om man gør alt for at stoppe den. Med en fart på 35 knob, skal man vurdere tingenes udvikling langt fremme. Broen er et ret lille lokale placeret ovenpå skibet. Der er ingen vinger, så man benytter sig af diverse kameraer rundt på skibet. Der er to radars på skibet og de påstod, at man kunne se måger på skærmene, så vores artikel af Keld Gammelgård om radarreflektorer og deres manglende effekt blev delvist gjort til skamme.

 

Vi blev vist motorrum og vandjets, der godt nok kan give noget vand fra sig. Trykket er så højt, at vandet presses op i en kaskade på 4-5 meter over havet og laver en 15 stråle bagud. Skibet styres af to vandjets i begge sider og det så vældig solidt ud det hele.

 

Elektroniske søkort
Walsted Bådeværft og Museet for lystsejlads
OpenCPN kursus
Knob og splejsning
Østerstur til Rømø
Løgstør Bådeværft
Besøg på Hurtigfærgen / Århus - Kalundborg
DYF-cup / Mini-12-meter
Besøg på Skagen Skipperskole den 26/4 kl. 10 – 12
El-kursus 26/5 2013
Besøg på Stenomuseet 9/2 2011
Besøg i Marstal
Besøg på X-Yachts i Haderslev den 19/3 2010
DYFferne til Ildfestregatta i Silkeborg
Gondol i Venedig
Top top Copyright. Mogens Exner - 2004