Jordomsejling
Guides
Kurser / Besøg / Ekskusioner
En utidig uddannelse...?
AIS
Yachtskippereksamen 2009, Skagen
Maritim ordbog på nettet
Y1'tere 2004
Regler for foreningsstandere
Definitioner
Kommunikation
Matematik, formler og programmer
Astronomi
Meteorologisk Leksikon
Sundhedslære
Orkaner og tornadoer
Uddannelser
Edwards side
 
Kattegats sejlruter

Skibsruterne i Kattegat har eksisteret gennem en årrække og har bidraget til sejladssikkerheden i danske farvande.  

En stigende skibstrafik og større skibe har sammen med fornyede søopmålinger og bedre kendskab til trafikmønstrene medført behov for at se på, hvordan fremtidens skibsrutesystem i Skagerrak og Kattegat skal se ud.

Danske og svenske søfartsmyndigheder har derfor iværksat et arbejde med at optimere og udvide rutesystemerne. Dette arbejde forventes færdiggjort i løbet af 2010, hvor der også skal foretages en høring af forslaget.

Som et led i det forberedende arbejde afholdt sejladsmyndighederne fra Danmark og Sverige den 11. - 12. november 2009 en workshop med inddragelse af en række erfarne brugere - det vil sige erfarne navigatører og brugere af farvandene som repræsenterede færger, last- og tankskibe, lodser, fiskeriet, fritidssejlere og farvandsovervågningen fra Danmark og Sverige. Endvidere var de norske sejladsmyndigheder repræsenteret, da det dansk - svenske projekt vil blive koordineret med norske planer for rutesystemer i farvandet ud for den norske kyst.

Brugernes bidrag ved workshoppen vil blive anvendt sammen med andre undersøgelser til udformning af det endelige forslag til justering af rutesystemerne i Skagerrak og Kattegat.

Det endelige rutesystem vil skulle godkendes af FN’s søfartsorganisation, IMO.

Læs nyheden og se kontaktinfo på vores hjemmeside: Skibsruterne i Kattegat til gennemsyn

 

Ny bøje uden for Helsingør
Trafiksepareringsregler
Tjek din selvoppustelige redningsvest
Fyrliste i ny udgave til download
Nye retningslinier for genoplivning til søs
Sejlads med elever
Publikationer fra Farvandsdirektoratet
E-navigation
2010 august
Sound VTS
2010 2, kvartal
15/06 2010
WP 4 e-Navigation
Søsportens Sikkerhedsråd
Begynder
2009 4. kvartal
27/11 2009
01/08 2008
15/07 2009
07/05 2009 Fælles sprog
2009 1. kvartal
20/05 2008
15/01 2008 CE-mærkning
22/11 2007
Top top Copyright. Mogens Exner - 2004