Jordomsejling
Guides
Kurser / Besøg / Ekskusioner
En utidig uddannelse...?
AIS
Yachtskippereksamen 2009, Skagen
Maritim ordbog på nettet
Y1'tere 2004
Regler for foreningsstandere
Definitioner
Kommunikation
Matematik, formler og programmer
Astronomi
Meteorologisk Leksikon
Sundhedslære
Orkaner og tornadoer
Uddannelser
Edwards side
 
Ny bekendgørelse ang. søvejsregler

Søfartsstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om søvejsregler, som gennemfører den seneste ændring til søvejsreglerne vedtaget af den Internationale Maritime Organisation. 

Ændringerne trådte i kraft den 1. december 2009.

Ændringen vedrører en teknisk ændring af søvejsreglernes tillæg IV om nødsignaler på baggrund af den tidligere udfasning af radiotelegrafisystemet og overgangen til GMDSS radiosystemet.

Derudover er der indført virksomhedsansvar i straffebestemmelserne i lighed med bestemmelserne i den øvrige søfartslovgivning. Bekendtgørelsen er endvidere sat i kraft for Grønland. 

Klik her for at læse bekendgørelsen

 

Ny bøje uden for Helsingør
Trafiksepareringsregler
Tjek din selvoppustelige redningsvest
Fyrliste i ny udgave til download
Nye retningslinier for genoplivning til søs
Sejlads med elever
Publikationer fra Farvandsdirektoratet
E-navigation
2010 august
Sound VTS
2010 2, kvartal
15/06 2010
WP 4 e-Navigation
Søsportens Sikkerhedsråd
Begynder
2009 4. kvartal
27/11 2009
01/08 2008
15/07 2009
07/05 2009 Fælles sprog
2009 1. kvartal
20/05 2008
15/01 2008 CE-mærkning
22/11 2007
Top top Copyright. Mogens Exner - 2004