Jordomsejling
Guides
Kurser / Besøg / Ekskusioner
En utidig uddannelse...?
AIS
Yachtskippereksamen 2009, Skagen
Maritim ordbog på nettet
Y1'tere 2004
Regler for foreningsstandere
Definitioner
Kommunikation
Matematik, formler og programmer
Astronomi
Meteorologisk Leksikon
Sundhedslære
Orkaner og tornadoer
Uddannelser
Edwards side
 

Geodatastyrelsen afholder et kursus i regi af Dansk Sejlunion om elektronisk søkort.

Fra kursusopslaget:
------------------------------

Hvem er du?
Du er sejler og vil gerne videre mere om, hvordan man laver søkort.

Hvad lærer du?
På dette aftenkursus får du baggrundsviden om, hvordan et søkort bliver til. Fra opmåling og bearbejdning af data til det endelige søkort, som du har om bord på båden. Du får en viden, som gør dig bedre i stand til at tolke søkortet korrekt og dermed planlægge en bedre navigation - uanset om det sker på papirkort eller kortplotter.

Du vil også kunne få viden om Geodatastyrelsens øvrige arbejde, der berører fritidssejlere.
----------------------------

Gert Lading har tilmeldt sig og er villig til at køre (der kan være 7 i bilen) til Ålborg hvor det afholdes. Ring til Gert på mobil 28147081 for at koordinere kørsel.

Sidste tilmeldingsfrist er mandag d. 1 januar 2018, men man skal nok skynde sig.
Brug linket: mit.sejlsport.dk/Kursus/Detaljer/27f6f762-448e-e711-811b-70106faa5281

 

 

:) Mogens Exner
_/)

 

Elektroniske søkort
Walsted Bådeværft og Museet for lystsejlads
OpenCPN kursus
Knob og splejsning
Østerstur til Rømø
Løgstør Bådeværft
Besøg på Hurtigfærgen / Århus - Kalundborg
DYF-cup / Mini-12-meter
Besøg på Skagen Skipperskole den 26/4 kl. 10 – 12
El-kursus 26/5 2013
Besøg på Stenomuseet 9/2 2011
Besøg i Marstal
Besøg på X-Yachts i Haderslev den 19/3 2010
DYFferne til Ildfestregatta i Silkeborg
Gondol i Venedig
Top top Copyright. Mogens Exner - 2004