Jordomsejling
Guides
Kurser / Besøg / Ekskusioner
En utidig uddannelse...?
AIS
Yachtskippereksamen 2009, Skagen
Maritim ordbog på nettet
Y1'tere 2004
Regler for foreningsstandere
Definitioner
Kommunikation
Matematik, formler og programmer
Astronomi
Meteorologisk Leksikon
Sundhedslære
Orkaner og tornadoer
Uddannelser
Edwards side
 
2010 06 15

Sikkerheden til søs er blevet bedre de sidste mange år, men desværre er det ikke tilfældet for en enkelt gruppe, nemlig ældre, mandlige fritidsfiskere og -sejlere. 

Søsportens Sikkerhedsråd har afholdt det årlige rådsmøde, og her kunne man igen konstatere, at der er en bekymrende tendens blandt ældre mandlige fritidssejlere og fritidsfiskere. Den kommer til udtryk i en modvilje mod at bruge almindelig sund fornuft og sikre sig selv mod en alvorlig ulykke til søs.

I erhvervene har der gennem en årrække været et markant fald i dødsfald og alvorlige arbejdsulykker, såvel i handelsflåden som i erhvervsfiskeriet.

Rigtig mange nyder farvandene omkring Danmark, samtidig med at de udviser god forståelse for sikkerhed, og hvordan man undgår ulykker.

Men for de ældre, mandlige fritidssejlere og fritidsfiskere taler statistikken desværre sit eget tydelige sprog. I 2009 omkom der 13 danskere til søs. De var alle mænd og langt de fleste over 50. Otte af de omkomne var fritidsfiskere og fem var fritidssejlere. Fire var påvirket af alkohol. Mest markant er dog, at kun en enkelt brugte redningsvest, og den var defekt.

Formand for Søsportens Sikkerhedsråd og vicedirektør i Søfartsstyrelsen, Christian Breinholt, forklarer:

Det er ærgerligt, at der er en gruppe af fritidsfiskere og  –sejlere, der er svære at nå med et simpelt budskab: Brug redningsvesten, I skal jo alligevel have den med. Stort set alle dødsulykker blandt fritidsfiskere og -sejlere skyldes, at redningsvesten ikke er blevet anvendt. Jeg opfordrer derfor alle til at huske redningsvesten og alle pårørende til at huske deres kære på at bruge den. Dermed kan I være med til at forebygge en ulykke.

På Søsportens Sikkerhedsråd hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du som fritidsfisker – eller pårørende til en - kan forbedre sikkerheden om bord.

 

Ny bøje uden for Helsingør
Trafiksepareringsregler
Tjek din selvoppustelige redningsvest
Fyrliste i ny udgave til download
Nye retningslinier for genoplivning til søs
Sejlads med elever
Publikationer fra Farvandsdirektoratet
E-navigation
2010 august
Sound VTS
2010 2, kvartal
15/06 2010
WP 4 e-Navigation
Søsportens Sikkerhedsråd
Begynder
2009 4. kvartal
27/11 2009
01/08 2008
15/07 2009
07/05 2009 Fælles sprog
2009 1. kvartal
20/05 2008
15/01 2008 CE-mærkning
22/11 2007
Top top Copyright. Mogens Exner - 2004