Jordomsejling
Guides
Kurser / Besøg / Ekskusioner
En utidig uddannelse...?
AIS
Yachtskippereksamen 2009, Skagen
Maritim ordbog på nettet
Y1'tere 2004
Regler for foreningsstandere
Definitioner
Kommunikation
Matematik, formler og programmer
Astronomi
Meteorologisk Leksikon
Sundhedslære
Orkaner og tornadoer
Uddannelser
Edwards side
 
Sound VTS

Sound VTS
Fra Kullen til Falsterbro - Sound VTS udvides 

IMO har i november 2010 godkendt, at Sound VTS, der drives af Farvandsvæsenet i samarbejde med det svenske Sjöfartsverk, udvider det operative område til at dække hele Øresund fra Kullen i nord til syd for Falsterbo i syd. Ændringen træder i kraft den 1. september 2011.

Sound VTS har siden august 2007 været et dansk-svensk pilotprojekt med den opgave at monitere skibstrafikken i den centrale del af Øresund, hvor der årligt passerer ca. 35000 skibe.

Har forhindret 200 ulykker

”Sound VTS har medvirket til at forhindre omkring 200 ulykker (typisk grundstødninger og kollisioner) i vores levetid. Alene det, at skibene er klar over, at deres sejlads bliver moniteret, har en forebyggende effekt, fortæller Farvandsvæsenets VTS-chef Per Bæk.

Øresund er visse steder et vanskeligt navigabelt farvand, og Per Bæk oplever, at der specielt for skibe, der er her for første gang, kan være store ufordringer for navigatøren om bord. Sound VTS er der døgnet rundt og er parate til at bistå skibene med relevant information for at sikre sejladsen gennem Øresund.

Da Sound VTS tydeligvis er med til at øge sejladssikkerheden, ansøgte Søfartsstyrelsen og den svenske Trafikstyrelse i 2009 IMO om at udvide området og gøre deltagelsen obligatorisk. Det betyder, at det bliver obligatorisk for alle skibe over 300 BRT at deltage i modsætning til nu, hvor deltagelse er frivillig.

”For os betyder det, at vi får styr på alle skibe i Øresund - også de ca. 2 % af skibene, der for nuværende ikke ønsker at deltage i det frivillige system,” siger Per Bæk.

Hvad betyder det for dem, der sejler?

For skibene betyder det, at de før indpassage af Øresund skal melde deres ankomst til Sound VTS og give oplysning om bl.a. dybgang, bestemmelsessted, planlagt rute og eventuelt farligt gods, der fragtes. Per Bæk fortæller, at de bruger informationerne til blandt andet at sikre, at skibene ikke besejler en rute i Øresund, som skibets aktuelle dybgang ikke tillader.

Skibenes sejlads bliver moniteret under hele deres sejlads gennem Øresund. Sound VTS skifter også kaldesignal fra "Sound VTS" til "Sound Traffic", hvilket betyder, at de følger den linje, der er lagt for andre skibsrapporteringssystemer rundt om i verden.

Det nye område bliver inddelt i en nordlig og en sydlig sektor med hver sin VTS-operatør. Rent sejladssikkerhedsmæssigt vil det medføre, at skibene vil modtage navigatoriske og meteorologiske informationer fra Sound VTS til støtte for deres sejlads gennem hele Øresund.

Et job der kræver nerver af stål

Per Bæk ser frem til de nye udfordringer, selvom det af til kan være et nervepirrende job også for VTS-operatørerne, når skibene ikke sejler som forventet. I en situation, hvor to skibe er på kollisionskurs i f.eks. Drogden gravede rende, er den bedste information ofte at skabe radiokontakt skibene imellem og dermed lade navigatørerne udrede situationen. Selv om alle VTS-operatører er uddannede skibsførere og efterfølgende har gennemgået VTS-uddannelse og træning, er det i sidste ende navigatørerne om bord på skibene, der skal navigere skibene sikkert . VTS bidrager med relevant information, så skibene kan træffe de rigtige beslutninger.

Farvandsvæsenet - Overgaden oven Vandet 62 B - Postboks 1919 - 1023 København K - Telefon: 3268 9500 - Fax: 3257 4341 - E-mail: frv@frv.dk - EAN:5798000201255

 

Ny bøje uden for Helsingør
Trafiksepareringsregler
Tjek din selvoppustelige redningsvest
Fyrliste i ny udgave til download
Nye retningslinier for genoplivning til søs
Sejlads med elever
Publikationer fra Farvandsdirektoratet
E-navigation
2010 august
Sound VTS
2010 2, kvartal
15/06 2010
WP 4 e-Navigation
Søsportens Sikkerhedsråd
Begynder
2009 4. kvartal
27/11 2009
01/08 2008
15/07 2009
07/05 2009 Fælles sprog
2009 1. kvartal
20/05 2008
15/01 2008 CE-mærkning
22/11 2007
Top top Copyright. Mogens Exner - 2004