Jordomsejling
Guides
Kurser / Besøg / Ekskusioner
En utidig uddannelse...?
AIS
Yachtskippereksamen 2009, Skagen
Maritim ordbog på nettet
Y1'tere 2004
Regler for foreningsstandere
Definitioner
Kommunikation
Matematik, formler og programmer
Astronomi
Meteorologisk Leksikon
Sundhedslære
Orkaner og tornadoer
Uddannelser
Edwards side
 
E-navigation

E-navigation skal gøre fremtidens skibsfart mere sikker

Det er blevet mere indviklet at være navigatør. Teknikken bliver stadig mere kompleks og er forskellig fra skib til skib, antallet af regler er vokset og navigatøren skal passe flere opgaver. Et nyt navigationskoncept skal råde bod på problemerne.

I Søfartsstyrelsen har vi længe deltaget i det internationale arbejde, der skal bane vej for en fornyelse af navigationen i skibsfarten. Navnet er e-navigation. Konceptet skal være med til at forbedre sikkerheden til søs samt reducere byrderne for navigatøren.

E-navigation handler ikke kun om ny teknologi, men fokuserer i lige så høj grad på at få ens standarder og regler. Det langsigtede mål med e-navigation er, at navigatørens mængde af opgaver for at sejle et skib fra kaj til kaj bliver færre og dermed hindrer faretruende situationer eller egentlige ulykker. 

I arbejdet med e-navigation fokuseres der på tre områder:

Om bord; navigationssystemerne skal være nemme at anvende for navigatøren – og han skal have det bedst mulige overblik uden at overbebyrde eller forstyrre vagtholdet.

I land; landbaserede tjenester som skibsmeldesystemer og vejrudsigter skal optimeres gennem bedre koordinering og udveksling af data. På den måde kan de landbaserede tjenester nemmere støtte skibsfarten.

Kommunikation; Der skal fokus på automatisk udveksling af information mellem skibe, mellem skib og land og mellem myndigheder i land.

Implementeringsplan klar i 2012
Mange lande deltager og støtter op om arbejdet med e-navigation. I FN’s internationale IMO sigter man mod, at en implementeringsplan skal være klar i 2012.

Arbejdet med e-navigation bliver koordineret af underkomiteen for sejladssikkerhed, men inddrager flere andre underkomiteer. Endvidere er en række internationale organisationer blevet inviteret til at deltage i arbejdet.

 

 

Fremtidens navigation demonstreres for første gang 

Farvandsvæsenet og dets partnere udvikler et nyt dynamisk koncept for navigation, der vil øge sejladssikkerheden og sikre miljøet. En prototype, der har været undervejs i to år, demonstreres for en bredere offentlighed på en international konference på Oslobåden den 31. januar - 2. februar 2011.

Det nye koncept, der kaldes for e-Navigation, opdaterer hele tiden styrmanden med de oplysninger, han skal have for at sejle sikkert. Han får f.eks. direkte besked, hvis et fyr ikke er tændt, en bøje ikke er på plads eller bølgerne når en vis højde. Systemet rummer også muligheder for, at skibe kan udveksle information om deres planlagte ruter, som mindsker risikoen for kollision mellem fartøjer og forbedrer muligheden for at forudse farlige situationer fra land.

”Vi regner med, at det nye dynamiske system bidrager til at undgå kollisioner, forlis og forurening. Det er en stor forbedring i forhold til i dag, hvor store erhvervsfartøjer såvel som mindre skibe udover søkortet må indhente information om vejr og navigationsadvarsler fra forskellige kilder. At have al information samlet ét sted øger sikkerheden” fortæller projektleder for e-Navigation Thomas Christensen.

Det nye system er siden efteråret 2010 blevet testet af skibe i Østersøen. Afprøvningen fokuserer især på Øresund, Gdansk-bugt og farvandet mellem Helsinki og Tallinn. Systemet er allerede installeret ombord på en række fartøjer, herunder selvfølgelig på Oslobåden, hvor konferencen afholdes.

Konference på Oslobåden
I dagene 31. januar – 2. februar vil flere af verdens førende eksperter inden for sejladssikkerhed og nye sikre former for navigation besøge Danmark og Norge, for at deltage i konferencen ”e-Navigation Underway”, som finder sted ombord på Oslobåden M/S Crown of Scandinavia. Den internationale konference er den foreløbige kulmination på det EU-støttede projekt ”Efficient, Safe & Sustainable Traffic at Sea” som ledes af Farvandsvæsenet og omfatter 16 maritime myndigheder og universiteter i Estland, Finland, Norge, Polen og Sverige.

Under konferencen vil ledende eksperter udveksle erfaringer fra test af tilsvarende systemer andre steder i Verden, ligesom deltagerne vil aflægge besøg på Oslofærgens kommandobro for at bese og teste systemet i praksis. Det er håbet, at projektet Efficient, Safe and Sustainable Traffic at Sea vil bidrage til at sætte nye standarder for fremtidens navigation, fx gennem FNs Søfartsorganisation IMO.

Yderligere oplysninger: www.e-navigation.net og www.efficiensea.org 
Kontakt: Kommunikationsmedarbejder Gertrud Hermansen, tel. 41319243 eller projektleder for EfficienSea projektet Bjarke W. Bøtcher, tel. 50998417.

Konferencen afholdes i samarbejde med Den internationale sammenslutning af myndigheder for navigationshjælpemidler og fyrtårne (IALA) og Den internationale sammenslutning af maritim elektronik firmaer (CIRM). EfficienSea projektet er økonomisk støttet af EU's Østersøprogram.

Pressebesøg og demonstration ombord
Interesserede journalister inviteres til at overvære en demonstration af det nye e-Navigations system ombord på M/S Crown of Scandinavia den 2. februar kl. 13.00. Tilmelding er påkrævet. Kontakt venligst Gertrud Hermansen senest den 1. februar på tel. 41319243 eller via ghe@frv.dk.

Farvandsvæsenet er en myndighed under Forsvarsministeriet som bl.a. har ansvar for sikkerheden i de danske farvande. Vores mission er at sikre sejladsen!

 

 

 

Ny bøje uden for Helsingør
Trafiksepareringsregler
Tjek din selvoppustelige redningsvest
Fyrliste i ny udgave til download
Nye retningslinier for genoplivning til søs
Sejlads med elever
Publikationer fra Farvandsdirektoratet
E-navigation
2010 august
Sound VTS
2010 2, kvartal
15/06 2010
WP 4 e-Navigation
Søsportens Sikkerhedsråd
Begynder
2009 4. kvartal
27/11 2009
01/08 2008
15/07 2009
07/05 2009 Fælles sprog
2009 1. kvartal
20/05 2008
15/01 2008 CE-mærkning
22/11 2007
Top top Copyright. Mogens Exner - 2004