Jordomsejling
Guides
Kurser / Besøg / Ekskusioner
En utidig uddannelse...?
AIS
Yachtskippereksamen 2009, Skagen
Maritim ordbog på nettet
Y1'tere 2004
Regler for foreningsstandere
Definitioner
Kommunikation
Matematik, formler og programmer
Astronomi
Meteorologisk Leksikon
Sundhedslære
Orkaner og tornadoer
Uddannelser
Edwards side
 
Ny bøje ud for Helsingør

Til forsiden

 

Ny bøje skal gøre det lettere for fritidssejlere at orientere sig ud for Helsingør


På opfordringer fra brugere af farvandet ved Helsingør genudlægger Søfartsstyrelsen inden længe en grøn lystønde, så fritidssejlere nemmere kan navigere korrekt i det tæt trafikerede farvand.


Søfartsstyrelsen genudlægger omkring den 1. april en grøn lystønde ud for Helsingør Havn (tidligere W5)

Omkring den 1. april vil Søfartsstyrelsen genudlægge en grøn lystønde til gavn for fritidssejlere, der besejler farvandet omkring Helsingør. Lystønden blev fjernet i 2008, men kommer inden for få uger altså tilbage igen.

Skibsinspektør Jakob Bang forklarer baggrunden for genudlægningen af lystønden:

”I forbindelse med en mindre justering af trafiksepareringssystemet i 2008 fjernede vi lystønden ud for Helsingør Havn. Det har senere vist sig, at mange fritidssejlere faktisk benyttede denne bøje til at orientere sig i forhold til trafiksepareringen.”

Han fortsætter:

”Det er i alles interesse, at fritidssejlere ikke kommer ud i trafiksepareringen, hvor de store skibe sejler, men derimod anvender kysttrafikzonen mellem kysten og trafiksepareringssystemet.”

 

Jakob Bang understreger, at den nye afmærkning naturligvis placeres, så den på ingen måde bliver til gene for færgetrafikken i området.

Lystønden vil i øvrigt blive placeret lidt nordligere end den oprindelige, da trafiksepareringssystemet ved ændringerne i 2008 blev justeret mod nord.

Har du yderlige spørgsmål, kan du henvende dig til Skibsinspektør Jakob Bang, cjb@dma.dk eller på telefon 39 17 44 33.Læs nyheden og se kontaktinfo på vores hjemmeside: Ny bøje skal gøre det lettere for fritidssejlere at orientere sig ud for Helsingør

 

Ny bøje uden for Helsingør
Trafiksepareringsregler
Tjek din selvoppustelige redningsvest
Fyrliste i ny udgave til download
Nye retningslinier for genoplivning til søs
Sejlads med elever
Publikationer fra Farvandsdirektoratet
E-navigation
2010 august
Sound VTS
2010 2, kvartal
15/06 2010
WP 4 e-Navigation
Søsportens Sikkerhedsråd
Begynder
2009 4. kvartal
27/11 2009
01/08 2008
15/07 2009
07/05 2009 Fælles sprog
2009 1. kvartal
20/05 2008
15/01 2008 CE-mærkning
22/11 2007
Top top Copyright. Mogens Exner - 2004