Jordomsejling
Guides
Kurser / Besøg / Ekskusioner
En utidig uddannelse...?
AIS
Yachtskippereksamen 2009, Skagen
Maritim ordbog på nettet
Y1'tere 2004
Regler for foreningsstandere
Definitioner
Kommunikation
Matematik, formler og programmer
Astronomi
Meteorologisk Leksikon
Sundhedslære
Orkaner og tornadoer
Uddannelser
Edwards side
 
Orkaner og tornadoer

Tekst taget fra DMI's hjemmeside (WWW.DMI.DK)                                                Chr. Borup
________________________________________________________________________________

 

 

Orkaner

Vejrgudernes hvirvlende dans

Frygtindgydende hvirvler i atmosfæren - orkaner, stærke storme og tornadoer - er heldigvis forholdsvis sjældne. Det skal blæse op mod 120 kilometer i timen, før man kan snakke om en orkan. Betegnelsen “orkan” kan godt være et forvirrende begreb, fordi det bliver brugt i så mange sammenhænge, men hvis man ser helt nøgtern på det, er betegnelsen faktisk kun forbundet med en vindhastighed over 33 m/s.


Mange sprog har det samme ord for orkan og det betyder noget i retning af "den højeste vindhastighed". På spansk bruger man ordet "Huracan", der betyder hvirvelstorm. Fælles for disse betegnelser er, at de alle dækker de voldsomt ødelæggende og frygtede hvirvler i atmosfæren, vi kender som orkaner, stærke storme og tornadoer.

Heldigvis er de forholdsvis sjældne foreteelser. Det skal faktisk blæse over 33 meter i sekundet, før man definere et uvejr som en orkan og det er mere end de fleste kan forestille sig. En sådan vindstyrke har en voldsomt ødelæggende virkning på alt, hvad den møder. Huse bliver ødelagt, træer knækker som tændstikker eller bliver revet op med rode, højspændings- og telefonledninger rives ned for blot at nævne nogle af de mest spektakulære skader. Udover dette kan kystnære områder blive ramt af kraftige stormfloder skabt af de kraftige vinde.

Storme, orkaner og tornadoer kendes over hele Jorden, men de værste og mest ødelæggende hører troperne til - de tropiske orkaner. Hvem har ikke hørt om de “Hurricanes”, der indimellem rammer Caribien, det sydøstlige USA og tyfoner der rammer fx Japan.

Satellitbillede af den tropiske orkan "Mitch" den 26. oktober 1998 (NOAA). Orkanen, der var en af de værste nogensinde, medførte store oversvømmelser og jordskred i Centralamerika. Over 11.000 mennesker døde, mere end 18.000 blev meldt savnet og 3 millioner blev forflyttet. Klik på billedet for forstørrelse.

 

Det globale vindsystem

Selvom disse naturens frygtindgydende hvirvler kan virke kolossale, kan de hver for sig betragtes som forholdsvis små forstyrrelser i det store globale vindsystem, der er en af de vigtigste drivkræfter i Jordens klima, bortset fra Solen. Uden vind vil der kort sagt ikke være noget klima. Vinden distribuerer regnen og bærer store mængder af fugtighed fra havet ind over land, modererer temperaturer ved at sprede varm og kold luft hen over Jordens overflade og den hjælper os til at trække vejret bedre ved at sprede luftforureningen over de store byer. Hvert sekund bærer dette globale vindsystem således rundt på en energi svarende til energien produceret af alle verdens atomreaktorer i de næste 25 år.

Vindsystemet får sin kraft fra to kilder - Solen og Jordens rotation. Solen opvarmer hele tiden Jordens overflade og atmosfære. På grund af jordaksens hældning og Jordens krumning sker der en ulige opvarmning afhængig af sted og tid på året, hvorved høj- og lavtryksområder opstår og går til grunde i en evig cyklus. Vinden bevæger sig konstant fra disse højtryksområder mod lavtryksområder, drevet af trykforskellen. På sin vej påvirkes vinden af en anden kraft kaldet Corioliskraften. Denne kraft påvirker alt hvad der bevæger sig på vores roterende Jord- også alle luftbevægelser. Luften bliver simpelthen tvunget til at bevæge sig i karakteristiske mønstre.

Resultatet er det vindmønster vi ser på vores planet, både de nogenlunde konstante vinde kaldet passaterne, der i tidens løb har givet vind i mange sejl, de livgivende monsunvinde i Østen og det kendte Vestenvindsbælte, men også de mere tilfældige hvirvler, der hele tiden opstår og dør ud rundt om på Jorden. Det er, når disse tilfældige hvirvler intensiveres voldsomt, at orkaner og kraftige storme opstår.

 

Hvirvler er naturens orden

Et virvar af tilfældige småbevægelser samler sig lidt efter lidt og bliver til en stor sammenhængende hvirvel. Det er, hvad man ser i laboratoriet i et roterende bassin, hvor man kan sprøjte farvet væske ind fra en lille dysse.

 

Hurricanes
Skypumper (Den danske udgave af tornadoer)
Top top Copyright. Mogens Exner - 2004