Bestyrelsesmøde 9/5 2017

Bestyrelsesmøde 9/5 2017.

1.  Referent : Christian
2.  Siden sidst
        Dødsfald: Carsten Precht Jensen
        Museum for lystsejlads
        Ændringer omkring yachtskipperudd. 
3. Økonomi status: Kai
       Gennemgang af kontoen, bevægelser og beholdning.
       Beholdning af DYF standere. Indkøb?
       Status vedr. medlemmer
4.  Evaluering af julefrokosten. Hvad skal vi gøre bedre/anderledes?
5.  Afholdte kurser: Mogens
       OpenCPN  (Gert Lading)
       SCR (Sten Schou-Andersen)
       Knob/splejsning (Mogens)
6.  Årets Yachtskippere
       Y-3’ere Randers
       Y-1’ere Randers
7.  Generalforsamling d. 10. juni 2017 i Ballen på Samsø
       Indkaldelse til generalforsamlingen
       Der skal laves program for weekenden
       Dagsorden i flg. vedtægterne
           vedtægtsændringer?
8.   Oplæg til arrangementer og kurser i efterår -17
9.  Julefrokost lørdag d. 9. dec. 2017
       Sted – lev. af mad – foredrag

Søren har meldt afbud
Til stede er Nathali, Mogens, Kai, Uffe og ut.

Ad 2:
Med sorg har vi erfaret, at Carsten Precht-Jensen; én af vore dygtigste og mest erfarne sejlere, fra Sæby pludselig er død. Sættes på som punkt til generalforsamlingen.
Vi var på besøg på Museum for Lystsejllads og er blevet en del af foreningen, der driver stedet. Således var vi indbudt til deres generalforsamling, men vi havde desværre ikke nogen, der kunne deltage denne gang.
Der er ændringer i Yachtskipperuddannelsen. Således har man en idé om at udlicitere sensorer. Steen og Mogens er blevet spurgt, om de i givet fald vil kunne varetage opgaven i Randers-området, men der er ikke nogen afgørelse endnu.

Ad 3:
Der er 8628,56 kr. på kontoen, hvilket er rigeligt, men der forestår indkøb af flag, da der kun er 3 stk. tilbage. Vi er blevet modigere og har bedt om tilbud på 100 stk. (Vi plejer kun at købe 50 af gangen). Kai har meddelt, at han har bestilt 100 stk. til en pris af 4248 kr.
Medlemslisten vil blive gennemgået af Mogens og Kai på et senere tidspunkt mhp at slette dem, som vi ikke har hørt fra i nogen tid.
Der er forslag om at ændre regnskabsåret, så man laver opkrævning af kontingent f.eks. 15. marts, men det kræver en vedtægtsændring. Laves som punkt til generalforsamlingen.
Kort snak omkring opkrævning af ”kostpris” ved arrangementer. Det er bestyrelsens opfattelse, at det er alment accepteret og kan fortsætte. Normalt er det 50 kr. til kaffe og kage samt pølser og brød.

Ad 4:
Egentlig står der evaluering af julefrokost, men det må vi have overset, for vi har kun beskæftiget os med planlægningen af julefrokosten 9/12 2017. Vi vil foreslå, at Bent og Co. (Elo og Skovgård) holder foredrag om turen hjemover fra Cartagena via Nordatatlanten. Mathisen fra Aries Vindror har også en god historie at fortælle, hvis det første skulle glippe.
Vi håber som vanligt på levering fra ”Uffes Cartering”.

Ad 5:
Der er afholdt 3 kurser med Open CPN, der har været velbesøgt.
Knob & splejs har været populært og Mogens mener, at der er basis for yderligere kurser desangående.
SCR repetition kursus v/ Steen har været velbesøgt og bør formodentligt gentages.
Der er uddannet 12 yactskippere af 3. grad og 2 af 1. grad i vort område. Vi har uddelt rødvin til alle.

Ad 6:
Udlicitering af sensoropgaver fra Søfartsstyrelse. Omtalt tidligere.

Ad 7:
Generalforsamling 10. juni i Ballen Havn. Vi har følgende opgaver, der fordeles:
1) Orienteringsløb m/ opgaver v/ Nathali
2) Indkaldelse v/ Mogens
3) Menu v/ Uffe og måske Søren, da Uffe ikke kommer med til Ballen. Mogens spørger Søren.
4) Indkøb af drikke varer v/ Christian.
5) Præsentation af nye medlemmer v/ Mogens
6) Regnskab v/ Nathali

Ad 8:
Oplæg til arrangementer efter sommerferien.
1) Knob & Splejs v/ Mogens. I hvert fald et kursus.
2) Open CPN – gratis elektronisk navigation på en bærbar PC – v/ Mogens
3) Udflugt. Det er efterhånden blevet en tradition med en årlig udflugt og flere forslag var i spil:
1) Lystfartsmuseet i Hobro
2) Strandingsmuseet i Nordsminde.
3) Seawar i Thyborøn. Dykkerrelateret museum.
4) Åbenrå Maritime museum + George Stage.
5) M/S Bjørn i Randers den 14. aug.
6) Skonnerten Jylland et sted i Limfjorden
7) Besøg på en stor fiskebåd (industrifisker).
8) Vandretur a la turen til Himmelbjerget.
men intet er besluttet. Vi undersøger hvad vi har af muligheder.
4) Mini-12’er arrangement.
5) SCR-repetitionskursus v/ Steen.
6) Motorlære.

Ad 9:
Julefrokosten 9/12 2017 er afklaret under pkt. 4.